درباره ما

مشاغل خانگی

ما در گروه آموزشی تلگردی دات آی آر در راستای توسعه کارآفرینی و با هدف ارائه مشاوره مدیریت به کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نموده‌ایم.

چشم انداز ما تبدیل شدن به اولین و برترین مرجع مشاوره‌ای در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد است. مرجعی که پاسخگوی تمامی نیازهای مشاوره‌ای این حوزه باشد.

ماموریت ما توسعه کارآفرینی علمی و حمایت علمی و عملی از کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد است.

هدف اصلی ما در گروه آموزشی تلگردی دات آی ار نیز توانمندسازی کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد از طریق ارائه مشاوره مدیریتی در تمامی ابعاد زنجیره ارزش است که خلا نبود یک مرجع جامع و کامل در این حوزه را به لطف پروردگار مرتفع گردد.

چشم انداز
چشم انداز
ماموریت
ماموریت
هدف
هدف
تبدیل شدن به اولین و برترین مرجع مشاوره‌ای در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد، مرجع پاسخگو به تمامی نیازهای مشاوره‌ای این حوزه
توسعه کارآفرینی علمی و حمایت علمی و عملی از کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد
توانمندسازی کارآفرینان حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد از طریق ارائه مشاوره مدیریتی در تمامی ابعاد زنجیره ارزش